Toekomstvisie Bedrijventerreinen gereed

Dankzij de input van onze leden op de verschillende bedrijventerreinen de afgelopen vijf jaar, is het ons (werkgroep Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van het DEP) gelukt om een integrale toekomstvisie te maken voor onze bedrijventerreinen. We hebben ons vooral gericht op de thema’s Ruimte voor OndernemenDuurzame Bereikbaarheid, Energie en Leefbaarheid. Omdat we op die thema’s nog ruimte voor verbetering zien op de meeste bedrijventerreinen.

Een visie is mooi maar uiteindelijk gaat het om de invulling die we eraan geven. Daarom hebben we meteen voor 2021 een uitvoeringsplan gemaakt dat door de gemeente gewaardeerd is met een bedrag van 1 miljoen euro. Hiermee gaan we in ieder geval zorgen dat het fietspad langs de Schipbeek er komt maar hebben we ook ruimte voor bijvoorbeeld ondersteuning bij zonne-energieprojecten, meer groen en beleving voor medewerkers en mobiliteitsprojecten. Een ander belangrijk onderdeel is dat we voor twee verouderde bedrijventerreinen een herstructureringsplan maken waarbij we ruimte vrij willen spelen voor groei van onze eigen bedrijven en kansrijke nieuwe bedrijvigheid.

De gemeente wil in 2022 nog eens 1 mln. euro beschikbaar stellen met als voorwaarde dat we dan ook bedrijven of investeerders hebben gemobiliseerd die willen investeren en/of uitbreiden in betreffende gebieden. Daar hebben we veel vertrouwen in omdat we momenteel erg veel ontwikkelingen zien bij onze leden en bij ontwikkelaars en investeerders. De Toekomstvisie 2030 vindt u onder deze link. Het uitvoeringsprogramma 2021 vindt u hier. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u zich wenden tot uw parkmanager Mark van Mast via 06-10983746 of m.vanmast@pmdeventer.nl.

Word nu lid!