Wat wij belangrijk vinden

Deventer heeft aantrekkelijke bedrijven terreinen die veel te bieden hebben. Nu en in de toekomst. Wij zetten ons in om de kwaliteit van onze bedrijven terreinen op een hoog niveau te houden. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, uitstraling en duurzaamheid. Het lidmaatschap van de Vereniging Bedrijven Terreinen Deventer biedt voordelen. Want sámen zorgen we voor een optimaal ondernemersklimaat!

Bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid is belangrijk. Zowel fysiek als digitaal. We onderhouden en actualiseren de bewegwijzering en overleggen met betrokken partners over straatverlichting. Daarnaast beheren we het collectieve glasvezelcontract om ook de digitale bereikbaarheid van onze leden op hoog niveau te houden.

Veiligheid

We hoeven jou als ondernemer uiteraard niet uit te leggen dat veiligheid belangrijk is. In alle opzichten. Niet alleen je bedrijfspand zelf, maar ook de beveiliging van de omgeving is van belang. Wij houden onze terreinen veilig met onder meer cameratoezicht. Ook verkeersveiligheid heeft onze aandacht. Onveilige knelpunten lossen we samen met de gemeente op.
We beschikken over het Keurmerk Veilig Ondernemen met bijbehorende verzekeringskortingen!

Uitstraling

Op een schoon en vriendelijk bedrijvenpark is het een stuk prettiger ondernemen. Zowel voor medewerkers als voor klanten en bezoekers. Daarom werken we aan de uitstraling van onze bedrijven terreinen. We maken afspraken met de gemeente over groenbeheer en pakken zwerfvuil en onkruid aan. Een prettig bedrijventerrein is hét visitekaartje voor ál onze leden!

Duurzaamheid

Je bent zelf natuurlijk al op de goede weg. Maar samen kunnen we nóg meer bereiken als het gaat om duurzaamheid. Vanuit onze ervaring kunnen we je helpen bij het aanvragen van subsidies en bijvoorbeeld de financiering van zonnepanelen. We bestuderen de mogelijkheden voor alternatieve warmtenetten voor onze bedrijven terreinen. En we buigen ons over programma’s die duurzame mobiliteit dichterbij brengen.

Uitstraling

 • Zwerfvuilinzameling
 • Extra onkruidbestrijding op trottoirs en straatgoten
 • Afstemming gemeente over gemeentelijk groenbeheer
 • Masterplan Schipbeek: Parkachtige uitstraling en beleving voor medewerkers

Bereikbaarheid

 • Bewegwijzering onderhouden en actualiseren
 • Beheer collectieve glasvezelcontract
 • Duurzaam goederenvervoer: Betere benutting binnenhaven

Veiligheid

 • Keurmerk Veilig Ondernemen met bijhorende verzekeringskortingen
 • Cameratoezicht (momenteel 51 camera’s) en uitbreiding daarvan
 • Verkeersonveilige knelpunten samen met de gemeente oplossen

Duurzaamheid

 • Hulp bij subsidies en financiering zonnepanelen
 • Studie warmtenetten bedrijven terreinen
 • Stimulering duurzame mobiliteit (fietsprogramma’s en transferium)
DEBUG

Lopende zaken

Speerpunten 2019

 • Volgende stap richting Transferium op Bergweide 5 ter ontlasting van parkeerdruk bedrijven terreinen en bevordering duurzame mobiliteit
 • Toekomstvisiebijeenkomsten Bergweide en De Weteringen
 • Uitvoeringsagenda bij thema’s ambitiekaart DEP
 • Drie extra verkeers/fietsknelpunten opgelost
 • Omvorming versleten groen Bergweide 4
 • Alternatief voor onkruidbestrijding gemeente
 • Extra zonnepanelen op grote bedrijfsdaken
 • Opening fysiek subsidieloket in Ondernemershuis
 • Definitieve overeenkomst containerterminal in binnenhaven
Word nu lid!