Wat wij belangrijk vinden

Deventer heeft aantrekkelijke bedrijven terreinen die veel te bieden hebben. Nu en in de toekomst. Wij zetten ons in om de kwaliteit van onze bedrijven terreinen op een hoog niveau te houden. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, uitstraling en duurzaamheid. Het lidmaatschap van de Vereniging Bedrijven Terreinen Deventer biedt voordelen. Want sámen zorgen we voor een optimaal ondernemersklimaat!

Bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid is belangrijk. Zowel fysiek als digitaal. We onderhouden en actualiseren de bewegwijzering en overleggen met betrokken partners over straatverlichting. Daarnaast beheren we het collectieve glasvezelcontract om ook de digitale bereikbaarheid van onze leden op hoog niveau te houden.

Veiligheid

We hoeven jou als ondernemer uiteraard niet uit te leggen dat veiligheid belangrijk is. In alle opzichten. Niet alleen je bedrijfspand zelf, maar ook de beveiliging van de omgeving is van belang. Wij houden onze terreinen veilig met onder meer cameratoezicht. Ook verkeersveiligheid heeft onze aandacht. Onveilige knelpunten lossen we samen met de gemeente op.
We beschikken over het Keurmerk Veilig Ondernemen met bijbehorende verzekeringskortingen!

Uitstraling

Op een schoon en vriendelijk bedrijvenpark is het een stuk prettiger ondernemen. Zowel voor medewerkers als voor klanten en bezoekers. Daarom werken we aan de uitstraling van onze bedrijven terreinen. We maken afspraken met de gemeente over groenbeheer en pakken zwerfvuil en onkruid aan. Een prettig bedrijventerrein is hét visitekaartje voor ál onze leden!

Duurzaamheid

Je bent zelf natuurlijk al op de goede weg. Maar samen kunnen we nóg meer bereiken als het gaat om duurzaamheid. Vanuit onze ervaring kunnen we je helpen bij het aanvragen van subsidies en bijvoorbeeld de financiering van zonnepanelen. We bestuderen de mogelijkheden voor alternatieve warmtenetten voor onze bedrijven terreinen. En we buigen ons over programma’s die duurzame mobiliteit dichterbij brengen.

Toekomstbestendigheid

Aangenaam ondernemen nu en in de toekomst, dat is waar VBT Deventer voor staat. Wij staan voor een toekomstbestendig bedrijventerrein in Deventer. Om dit te realiseren is samen met de DEP partners de werkgroep Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer opgezet. Mede met de input van onze leden worden herstructureringsplannen opgezet over de verschillende bedrijventerreinen.

Uitstraling

 • Extra zwerfvuilinzameling
 • Plaatsen extra prullenbakken
 • Extra onkruidbestrijding op trottoirs en straatgoten
 • Afstemming gemeente over gemeentelijk groenbeheer
 • Masterplan Schipbeek: Parkachtige uitstraling en beleving voor medewerkers

Bereikbaarheid

 • Bewegwijzering onderhouden en actualiseren
 • Beheer collectieve glasvezelcontract
 • Duurzaam goederenvervoer: Realisatie containerterminal
 • Uitbreiden of alternatieven Openbaar Vervoer Hanzepark en A1 Bedrijvenpark
 • Pilot robuuste parkeeroplossingen
 • Reguleren parkeren deelmobiliteit (scooters/fietsen)

Veiligheid

 • Keurmerk Veilig Ondernemen met bijhorende verzekeringskortingen
 • Effectiever organiseren cameratoezicht (momenteel 51 camera’s) en uitbreiding daarvan
 • Verkeersonveilige knelpunten samen met de gemeente oplossen
 • Extra handhaving en toezicht nachtelijke uren en weekenden

Duurzaamheid

 • Hulp bij subsidies en financiering zonnepanelen
 • Maatwerk besparingsadviezen
 • Stimulering duurzame mobiliteit (fietsprogramma’s en transferium)
 • Lobby capaciteit en stabiliteit elektranetwerk
DEBUG

Lopende zaken

Speerpunten 2024

 • Fietspad over Schipbeekdijk
 • Oplossen verkeersknelpunten
 • Vergroening en klimaatadaptatie
 • Logische fietsroutes van- en naar De Weteringen
 • Lunchwandelroutes op de Weteringen
 • Uitrol wandelpaden A1 Bedrijventerrein
 • Effectiever organiseren bestaand cameratoezicht
 • Herstructureringsplannen Bergweide 4 en Kloosterlanden Oost
Word nu lid!