Lobby & netwerken

Ondernemen is ook: lobbyen en netwerken. De VBT voert in naam van de leden de contacten met de lokale, provinciale en rijksoverheden en organisaties zoals MKB Deventer, VNO-NCW en de Deventer Kring van Werkgevers.

Bijeenkomsten

Elkaar regelmatig spreken houdt je scherp. Zeker als het onze gezamenlijke bedrijventerreinen betreft. Welke bijeenkomsten organiseren we?
• De jaarlijkse algemene Ledenvergadering
• We organiseren regelmatig bijeenkomsten op bedrijventerrein- of buurtniveau
• Tijdens de jaarlijkse ‘Ondernemende Zomerborrel’ luiden we de zomervakantie in met een hapje en een drankje
• Bij themabijeenkomsten gaan we in op specifieke thema’s

Agenda

Donderdag 31 januari (bijeenkomst cybercrime en cameratoezicht)
Woensdag 10 april (algemene ledenvergadering)
Donderdag 27 juni (zomerborrel)
Woensdag 27 november (algemene ledenvergadering)

Ondernemende Borrel 27 juni

Op donderdag 27 juni houden we na werktijd weer onze Ondernemende Borrel. Dit maal in de...
Lees verder

Werkzaamheden verbreding A1 vanaf 10 mei

Vanaf 10 mei 2019 vinden werkzaamheden plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo tussen Deventer-Oost en...
Lees verder