Alle bedrijventerreinen toekomstbestendig

 

 

Project Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Denk met ons mee!

De samenwerking in het Deventer Economisch Perspectief staat voor het versterken van de Deventer economie en meer werkgelegenheid. Het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen gaat resulteren in een toekomstbeeld 2030 op de Deventer bedrijventerreinen breed met een bijbehorende uitvoeringsagenda.

Het uitgangspunt voor bepalen welke concrete projecten we gaan uitvoeren zijn de zorgen kansen enĀ  investeringsplannen van de ondernemers op de bedrijventerreinen. Om dit op te halen organiseren we buurtbijeenkomsten. De eerste resultaten presenteren we op 23 januari 2020. Reserveer alvast deze datum!

Dit is het moment om met concrete projectvoorstellen te komen. Tot aan juni 2020 organiseren we per bedrijventerrein om dit te concretiseren.

 

 

 

 

 

 

Word nu lid!