Sámen zorgen we voor een optimaal ondernemersklimaat!

Ondernemen is véél prettiger in een fijne omgeving. Daarom behartigt de Vereniging Bedrijven Terreinen Deventer de belangen van ondernemers op vijf verschillende bedrijven terreinen. Vind je het belangrijk om jouw directe bedrijfsomgeving schoon, duurzaam, veilig en bereikbaar te houden?
Sluit je dan aan bij de meer dan 200 leden van de vereniging.
Lees in ons Jaarplan wat VBT Deventer in 2024 doet om deze doelen te behalen.

 

Project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen 

Samen met de DEP partners (gemeente, onderwijs, DKW, MKB en VNO-NCW) hebben we het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT) opgezet. Hiertoe is een toekomstbeeld 2030 voor alle bedrijventerreinen neergezet met input van leden van Parkmanagement. Een link naar het toekomstbeeld vindt u hier. Onder het toekomstbeeld komen jaarlijks uitvoeringsplannen te liggen. De uitvoeringsagenda voor 2023/2024 vindt u hier.

Als u vragen heeft of u wilt mee denken over specifieke projecten, neem dan contact op met onze parkmanager die deel uit maakt van het projectteam.

Onze speerpunten

Uitstraling

Bereikbaarheid

Veiligheid

Duurzaamheid

DEBUG

Bijeenkomsten

Zomeractiviteit VBT-Deventer

...
Lees verder

Algemene voorjaars-ledenvergadering VBT Deventer/ Parkmanagement

Wanneer: 3 april 2024 van 12:00 uur tot 14:00 uur Locatie: Esdec, Londenstraat 16. Esdec is...
Lees verder

Algemene Ledenvergadering VBT-Deventer/ Parkmanagement

Wanneer: woensdag 18 oktober; aanvang: 12:00 uur Locatie: MA-IT, Keulenstraat 21...
Lees verder

Ondernemende borrel op 22 juni 2023

wanneer: donderdag 22 juni a.s. vanaf 16:00 uur waar: PHB Deventer B.V., Duurstedeweg...
Lees verder

AED’s in Deventer

Waar vindt u in de directe omgeving een Automatische Externe Defibrillator?
https://aed.rodekruis.nl/

Bij spoed: 112

Aangifte en Melding

Aangifte van een strafbaar feit doet u bij de Politie. Melding van een verdachte situatie of van een feit waar u geen officiële aangifte van doet geeft u door aan onze wijkagent.

Geen spoed: 0900-8844

Word nu lid!